Home » Thủ thuật vi tính » Thủ thuật windows xp » Ẩn/hiện Recycle Bin trên desktop
Hôm nay, mình chia sẽ một thủ thuật khá đơn giản. Dành cho những ai yêu thích sự đơn giản trên desktop. (Là một designer mình yêu thích điều đó), chỉ với một cú click chuột thì bạn có thể ẩn hoặc hiện recycle bin của mình. Bạn soạn đọan mã hoặc sao chép nội dung dưới rồi dán vào Notepad:

Ẩn/hiện Recycle Bin trên desktopcmdow.exe @ /hid
@echo off
REGEDIT /S "Show Recycle Bin.reg"
copy "Hide Desktop Recycle Bin.lnk" "%AllUsersProfile%Start Menu"
Del "%AllUsersProfile%Start MenuShow Desktop Recycle Bin.lnk"
pskill explorer.exe
exit

Lưu lại với định dạng chấm đuôi cmd (ví dụ Recyclebin.cmd). Giờ bạn có thể làm biến mất hoặc xuất hiện thùng rác trên desktop chỉ với một thao tác nhấp đúp chuột lên tập tin này.
Xem bài viết khác :

Tên bạn

E-Mail

Website